Kia-Charlotta Vegan Base Coat, 11 мл

Вегански долен слой лак

27.86 лв.

(2.532.73 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 11 мл

Доставка до вторник, 30. април, ако поръчате днес до 13:00 часа.

Още 5 броя на склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Прозрачен
 • 14-free
 • Бързо изсъхване
 • Осигурява дълъготрайност
 • Щади нокътя
 • веган веган
 • безопасно по време на бременност безопасно по време на бременност
 • без тестване върху животни без тестване върху животни

Арт.-№: KC-NB001011, Съдържание: 11 мл, EAN: 705632381717

Описание

Добрият базов лак е задължителен за перфектния маникюр, тъй като помага за защита на ноктите и подчертава цвета. Точно това прави веганското базово покритие от Kia-Charlotta. Нанесете слой от Base Coat преди да използвате лака за нокти. Това ще помогне да се предотврати оцветяването на ноктите. Освен това образува равна повърхност за перфектен маникюр след това.

Начин на употреба:

За да можете да се наслаждавате на маникюра възможно най-дълго, първо трябва да нанесете Vegan Base Coat, след това да добавите 1-2 слоя нормален лак за нокти.

Вид продукт: Лакове за нокти
Марки: Kia-Charlotta
Свойства: веган, безопасно по време на бременност, без тестване върху животни
Съставки (INCI)
 • ethyl acetate
 • butyl acetate
 • nitrocellulose
 • triethyl citrate
 • alcohol
 • adipic acid
 • isopropyl alcohol
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P241 - Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах или пяна. Не използвайте вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Kia-Charlotta неутрална по отношение на климата

Продуктови ревюта

рецензии на български за Kia-Charlotta Vegan Base Coat

1 клиентска рецензия на друг езики

5,0 от 5 звезди
5 звезди
1 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Vegan Base Coat" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder