Kia-Charlotta Vegan Base Coat

Вегански долен слой лак

22.28 лв. 27.86 лв. -20%

(2.025.45 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 11 мл

Доставка до петък, 08. декември, ако поръчате днес до 09:30 часа.

На склад

Навременна доставка преди Коледа: Поръчайте най-късно до вт, 12. дек. до 23:59 часа. Научете повече

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Прозрачен
 • 14-free
 • Бързо изсъхване
 • Осигурява дълъготрайност
 • Щади нокътя
 • веган веган
 • безопасно по време на бременност безопасно по време на бременност
 • без тестване върху животни без тестване върху животни

Арт.-№: KC-NB001011, Съдържание: 11 мл, EAN: 705632381717

Описание

Добрият базов лак е задължителен за перфектния маникюр, тъй като помага за защита на ноктите и подчертава цвета. Точно това прави веганското базово покритие от Kia-Charlotta. Нанесете слой от Base Coat преди да използвате лака за нокти. Това ще помогне да се предотврати оцветяването на ноктите. Освен това образува равна повърхност за перфектен маникюр след това.

Начин на употреба:

За да можете да се наслаждавате на маникюра възможно най-дълго, първо трябва да нанесете Vegan Base Coat, след това да добавите 1-2 слоя нормален лак за нокти.

Вид продукт: Лакове за нокти
Марки: Kia-Charlotta
Свойства: веган, безопасно по време на бременност, без тестване върху животни
Съставки (INCI)
 • ethyl acetate
 • butyl acetate
 • nitrocellulose
 • triethyl citrate
 • alcohol
 • adipic acid
 • isopropyl alcohol
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P241 - Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах или пяна. Не използвайте вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Въпроси и отговори относно Kia-Charlotta Vegan Base Coat

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за Kia-Charlotta Vegan Base Coat

1 клиентска рецензия на друг езики

5,0 от 5 звезди
5 звезди
1 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.


Сходни продукти:

  Клиентите, които си купиха "Vegan Base Coat" , също така купуват: