Kia-Charlotta Vegan Top Coat, 11 мл

Веганско горно покритие, прозрачно

27.86 лв.

(2.532.73 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 11 мл

Доставка до понеделник, 29. април, ако поръчате до петък до 13:00 часа.

Още 7 броя на склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • 14-free
 • Вегански
 • Бързо изсъхване
 • Удължава трайността на маникюра
 • веган веган
 • безопасно по време на бременност безопасно по време на бременност
 • без тестване върху животни без тестване върху животни

Арт.-№: KC-NT001011, Съдържание: 11 мл, EAN: 705632381700

Описание

Веганското горното покритие се използва за улесняване на лакирането на ноктите. Придава на лака повече блясък, жизненост и издръжливост. След един или два слоя лак нанесете Top Coat и го оставете да изсъхне. Това предпазва красивия маникюр и можете да му се наслаждавате по-дълго.
Можете също така да нанесете отново Top Coat след 2-3 дни, за да добавите допълнителен защитен слой и да осигурите още по-дълъг срок на трайност.

Начин на употреба:

За да можете да се наслаждавате на лака за нокти възможно най-дълго, препоръчваме първо да нанесете нашия Vegan Base Coat, след това да добавите 2-3 слоя нормален лак за нокти към него и накрая да използвате Vegan Top Coat.

Вид продукт: Лакове за нокти
Марки: Kia-Charlotta
Свойства: веган, безопасно по време на бременност, без тестване върху животни
Съставки (INCI)
 • ethyl acetate
 • butyl acetate
 • nitrocellulose
 • triethyl citrate
 • alcohol
 • adipic acid
 • sucrose benzoate
 • acrylate-copolymer
 • isopropyl alcohol
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P241 - Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах или пяна. Не използвайте вода.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Kia-Charlotta неутрална по отношение на климата

Продуктови ревюта

рецензии на български за Kia-Charlotta Vegan Top Coat

2 клиентски рецензии на други езици

5,0 от 5 звезди
5 звезди
3 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

3 оценки

Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Vegan Top Coat" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder