Gritti Jacqueline Eau de Parfum, 100 мл

Артистичен парфюм

370.86 лв.

(3.708.60 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 100 мл

Още 2 броя на склад

Доставка до вторник, 23. юли, ако поръчате до понеделник до 00:00 часа.

Безплатна доставка до България.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Зелен парфюм с талк
 • С фрезия и зърна тонка
 • Напомня за женска магия
 • Available @ Store Available @ Store

Арт.-№: CP-DGB00627, Съдържание: 100 мл, EAN: 8052204136278

Описание

С особен, артистичен ароматен профил.

Jacqueline Eau de Parfum е най-новото попълнение в колекцията White на Gritti и разказва историята на трансформацията и изкуството на промяната. Фино женственият характер е омагьосващ и излъчва спокойствие и ведрина. Мек, абстрактен зелен акорд на бадем обгръща кожата и отваря път на пастелни, флорални нотки на лавандула, фрезия и виолетови листа. Тази мечта бавно се разтваря, оставяйки след себе си фина следа от мускус, ванилия и топла тонка.

Връхни нотки: бадем, мате, зелен акорд

Сърдечни нотки: лавандула, фрезия, виолетови листа

Базови нотки: боб тонка, ванилия, мускус

Вид продукт: Eau de Parfum
Марки: Gritti
Свойства: Available @ Store
Област на използване: Тяло
Специално за: Жени, Мъже
Аромат: цветист, сладникав
Съставки (INCI)
 • alcohol denat
 • parfum
 • citral
 • citronellol
 • coumarin
 • eugenol
 • farnesol
 • geraniol
 • hydroxycitronellal
 • limonene
 • linalool
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте подходящо гасително средство.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH208 - Може да предизвика алергична реакция.
Предлага се в магазин Cosmeterie

Продуктови ревюта

рецензии на български за Gritti Jacqueline Eau de Parfum

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Jacqueline Eau de Parfum" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder