Kia-Charlotta Intuitive Energy, 5 мл

Вегански лак за нокти в розово

25.86 лв.

(5.172.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до сряда, 29. май, ако поръчате до вторник до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Перфектен цвят за класическа визия
 • 14-free
 • Бързо изсъхване
 • Високо покритие
 • Дълга издръжливост
 • веган веган
 • безопасно по време на бременност безопасно по време на бременност
 • без тестване върху животни без тестване върху животни

Арт.-№: KC-NN002005, Съдържание: 5 мл, EAN: 705632381519

Често се купува заедно с Kia-Charlotta Vegan Base Coat

Kia-Charlotta Intuitive Energy - 5 мл Kia-Charlotta Vegan Base Coat - 11 мл
Kia-Charlotta Intuitive Energy - 5 мл 25.86 лв. (5.172.00 лв. / л)
Kia-Charlotta Vegan Base Coat 27.86 лв. (2.532.73 лв. / л)
Обща цена: 53.72 лв.
Описание

Този лак за нокти в красиво нюд розово трябва да ви напомня, че вашето усещане и вашата интуиция могат да ви помогнат при важни решения. Често пъти вашият инстинкт е много по-силен, отколкото повечето биха предположили.
Класическият нюд нюанс е идеален за ежедневно носене и за всяка визия!

Начин на употреба:

Нанесете 1-2 слоя след Base Coat и оставете да изсъхне.

Вид продукт: Лакове за нокти
Марки: Kia-Charlotta
Свойства: веган, безопасно по време на бременност, без тестване върху животни
Съставки (INCI)
 • ethyl acetate
 • butyl acetate
 • nitrocellulose
 • adipic acid
 • triethyl citrate
 • alcohol
 • stearalkonium bentonite
 • diacetone alcohol
 • Maltol
 • pentaerythrityl tetraisostearate
 • phosphoric acid
 • Може да съдържа (+/-): CI 15580
 • ci 15850
 • ci 15880
 • CI15985
 • ci 19140
 • ci 40850
 • ci 42510
 • CI 59040
 • ci 60725
 • ci 74160
 • ci 77000
 • CI 77002
 • ci 77007
 • ci 77019
 • ci 77163
 • ci 77288
 • ci 77289
 • ci 77410
 • ci 77491
 • ci 77499
 • ci 77510
 • ci 77742
 • ci 77861
 • ci 77891
 • calcium aluminum borosilicate
 • mica
 • silica
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах или пяна. Не използвайте вода.
 • P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.
 • EUH 066 - Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Kia-Charlotta неутрална по отношение на климата
Аксесоари
Подходящи продукти

Продуктови ревюта

рецензии на български за Kia-Charlotta Intuitive Energy

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Intuitive Energy" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder