Отписване

Тук може да отмените съгласието си да използваме вашите криптирани лични данни от външни доставчици и да ползваме техните канали за онлайн реклама, за да ви информираме за промоции и да ви показваме подходящи продукти извън нашия уебсайт.

Ние използваме вашите данни само в криптиран вид. Това гарантира, че никой от доставчиците не получава вашите данни, чиито услуги не използвате вие самите, например защото сте регистрирани при тях.

След като оттеглите съгласието си, вашите данни повече няма да бъдат синхронизирани с външни доставчици и ние повече няма да ви информираме за промоции и продукти по този начин.